Never Alone – January 6-7, 2023 (10-11/365)

*January 6, 2023 Sa pagkakataong ito, susubukan ko pong magsulat sa Tagalog. Kinakailangan ko pong magsulat sa Tagalog dahil eto po ang ibabahagi ko sa munting pagtitipon namin, kasama ang pamilya ng namatay na pamangkin ng isang miyembro namin sa simbahan. Bagamat sila'y nakakaintindi ng Inggles, ang pribadong pananalita nila ay Tagalog, kaya't ngayon pa... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑